FAQs Complain Problems

त्रिवेणी पाटन

Read More

सुनथरालि विमानस्थल कालिकोट ।

Read More

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम ।

Read More

प्राविधिक सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

रोजगार सेवा केन्द्र प्राविधिक सहायक पदको परिक्षा सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रको प्राविधिक सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रको प्राविधिक सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको निति तथा कार्यक्रम २०७७/०७८ ।

यस नरहरिनाथ गाउँपालिकाको निति तथा कार्यक्रम आर्थिक बर्ष २०७७७।०७८ ।

नरहरिनाथ गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७७ ।

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक २०७७ ।

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
Email:
nagendrabista58@gmail.com
फोन:
9858032061
उपाध्यक्ष
Email:
kamalkumarshah8@gmail.com
फोन:
9858034061

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
paudelyoubraj147@gmail.com
फोन:
9843654240
सू.प्र.अ / सूचना अधिकारी
Email:
bharatkathayat832@gmail.com
फोन:
9868905457