FAQs Complain Problems

त्रिवेणी पाटन

Read More

लेखापरिक्षणका लागी आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ।

उद्यम विकास सहजकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

उद्यम विकास सहजकर्ता सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

सामाजिक परिचालक सेवा करारमालिने सम्बन्धि सूचना ।

Pages

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
Email:
nagendrabista58@gmail.com
फोन:
9858032061
उपाध्यक्ष
Email:
kamalkumarshah8@gmail.com
फोन:
9858034061

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
naraharinathgapa@gmail.com
फोन:
9843654240
सू.प्र.अ / सूचना अधिकारी
Email:
bharatkathayat832@gmail.com
फोन:
9868905457