FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को कार्यक्रमगत बजेट ।

८०/८१ 07/28/2023 - 20:05 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम २०८०।०८१ स्विकृत कार्यक्रम.pdf

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०

८०/८१ 07/21/2023 - 00:01 PDF icon नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०.pdf

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०८०

८०/८१ 07/20/2023 - 23:57 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०८०।८१ बजेट बक्तव्य ।

७९-८० 07/04/2023 - 15:49 PDF icon बजेट बक्तव्य final @@.pdf

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आ.व २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 06/28/2023 - 14:27 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम final ८१.pdf

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आ.ब २०७९/०८० को आर्थिक ऐन ।

७९-८० 12/13/2022 - 16:06 PDF icon नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ final.pdf

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आ. ब. २०७९/८० को कार्यक्रमगत बजेट ।

७९-८० 08/10/2022 - 13:00 PDF icon nn.pdf

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेट बक्तव्य ।

७९-८० 06/24/2022 - 23:35 PDF icon बजेट बक्तव्य Final.pdf

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आ.ब २०७८।०७९ को बजेट वक्तव्य ।

७७/७८ 07/04/2021 - 18:57 PDF icon Final budget Baktabya.pdf

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आ.ब.२०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 07/04/2021 - 18:30 PDF icon नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आ.व.२०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रम - final Of 2078-03-09.pdf

Pages