FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आ.ब २०७९/०८० को आर्थिक ऐन ।

७९-८० 12/13/2022 - 16:06 PDF icon नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ final.pdf

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आ. ब. २०७९/८० को कार्यक्रमगत बजेट ।

७९-८० 08/10/2022 - 13:00 PDF icon nn.pdf

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेट बक्तव्य ।

७९-८० 06/24/2022 - 23:35 PDF icon बजेट बक्तव्य Final.pdf

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आ.ब २०७८।०७९ को बजेट वक्तव्य ।

७७/७८ 07/04/2021 - 18:57 PDF icon Final budget Baktabya.pdf

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आ.ब.२०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 07/04/2021 - 18:30 PDF icon नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आ.व.२०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रम - final Of 2078-03-09.pdf

आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को बजेट बक्तब्य ।

७७/७८ 06/26/2020 - 13:42 PDF icon नरहरिनाथ गाउँपालिकाको बजेट वक्तव्य ०७७।०७८.pdf

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आ व ०७५।०७६ को बजेट ।

७५/७६ 07/08/2018 - 10:38

वडा नं ९ को बजेट

७५/७६ 07/08/2018 - 10:37

वडा नं ८ को बजेट

७५/७६ 07/08/2018 - 10:32

वडा नं ७को बजेट

७५/७६ 07/08/2018 - 10:28

Pages