FAQs Complain Problems

८०/८१

सार्वजनिक विदाको दिनमा कार्यालय सञ्चालनमा रहने सम्बन्धी सूचना ।

दावी विरोध गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

कार्यक्रम/आयोजनाको नाम सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम ।

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना ।