FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७९ । ७९-८० 02/06/2023 - 12:22 PDF icon ५-1.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन, २०७९ । ७९-८० 02/06/2023 - 12:20 PDF icon ४-1.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको भूमि ऐन, २०७९ । ७९-८० 02/06/2023 - 12:18 PDF icon ३-2.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकामा तालिम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ । ७९-८० 02/06/2023 - 12:14 PDF icon 11.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आधारभुत अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ । ७९-८० 02/06/2023 - 12:12 PDF icon 10.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९। ७९-८० 02/06/2023 - 11:51 PDF icon 9.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 02/06/2023 - 11:40 PDF icon ८.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको प्राविधिकधार अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ । ७९-८० 02/06/2023 - 11:38 PDF icon ७.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको भवन निर्माण तथा घरनक्सा नियमन कार्यविधि, २०७९ । ७९-८० 02/06/2023 - 11:36 PDF icon ६६.pdf
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको हेभी इक्युप्मेन्ट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ । ७९-८० 02/06/2023 - 11:34 PDF icon ५.pdf

Pages