FAQs Complain Problems

त्रिवेणी पाटन

Read More

सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको ७ दिने सूचना ।

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आ.ब २०७८।०७९ को बजेट वक्तव्य ।

दस्तावेज: 

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आ.ब.२०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रम ।

क्याटलग सपिङ विधिबाट एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि तेश्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

Pages

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
Email:
nagendrabista58@gmail.com
फोन:
9858032061
उपाध्यक्ष
Email:
kamalkumarshah8@gmail.com
फोन:
9858034061

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
paudelyoubraj147@gmail.com
फोन:
9843654240
सू.प्र.अ / सूचना अधिकारी
Email:
bharatkathayat832@gmail.com
फोन:
9868905457