FAQs Complain Problems

त्रिवेणी पाटन

Read More

सुनथरालि विमानस्थल कालिकोट ।

Read More

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम ।

Read More

Invitation For Seal Quotation

Invitation For Seal Quotation

सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा ।

सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको ७ दिने सूचना ।

नरहरिनाथ गाउँपालिकाको आ.ब २०७८।०७९ को बजेट वक्तव्य ।

दस्तावेज: 

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
Email:
nagendrabista58@gmail.com
फोन:
9858032061
उपाध्यक्ष
Email:
kamalkumarshah8@gmail.com
फोन:
9858034061

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
paudelyoubraj147@gmail.com
फोन:
9843654240
सू.प्र.अ / सूचना अधिकारी
Email:
bharatkathayat832@gmail.com
फोन:
9868905457