FAQs Complain Problems

त्रिवेणी पाटन

Read More

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना।

दस्तावेज: 

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
Email:
nagendrabista58@gmail.com
फोन:
9858032061
उपाध्यक्ष
Email:
kamalkumarshah8@gmail.com
फोन:
9858034061

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
naraharinathgapa@gmail.com
फोन:
9843654240
सू.प्र.अ / सूचना अधिकारी
Email:
bharatkathayat832@gmail.com
फोन:
9868905457